Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Abonohu për Info

Institucionet e Republikës së Kosovës

Presidenca e Republikës së Kosovës
- Telefon: +381 (38) 213 222; 213 333
- Fax: +381 (38) 211 651
- Adresa: Ndërtesa e Kuvendit
- Sheshi “ Nëna Terezë ” p.n
- 10 000 Prishtinë, Kosovë
http://www.president-ksgov.net
________________________________________
Kuvendi i Republikës së Kosovës
- Zyra e Kryetarit të Kuvendit, tel: +381 (38)  211 169
- Zyra e Sekretarit të Kuvendit, tel: +381 (38)  211 334
- Departamenti për Mbështetje Ligjore dhe Procedurale, tel: +381 (38) 211 213 773
- Departamenti i Administratës, tel: +381 (38) 211 343
- Sektori për Komunikim dhe Informim, tel: +381 (38) 211 186
http://www.assembly-kosova.org
________________________________________
Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës
- Fax: +381 (38) 38 211 202
- Email: info_pmo@ks-gov.net
- Adresa: Ndërtesa e Qeverisë Sheshi: Nëna Terezë, p.n
http://www.kryeministri-ks.net
________________________________________
Ministria e Diasporës
- Telefon: +381 (38) 200 17 001
- Adresa: Sheshi “ Nëna Terezë ” p.n
- 10 000 Prishtinë, Kosovë
http://www.med.rks-gov.net
________________________________________
Ministria e Administratës Publike
- Tel: +381 (38)  200 30 004
- Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati: V-të zyra: 534
- Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
http://www.ks-gov.net/map
________________________________________
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
- Tel: +381 (0) 38 213 010 
- Fax: +381 (0) 38 213 904
- Adresa: Ish ndërtesa e Rilindjes
- Katet: 11, 12 dhe 13
- Prishtinë,  Kosovë
http://www.mapl-ks.org
________________________________________
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
- Tel: +381 (38) 541 035
- Adresa: Rruga. Agim Ramadani, 10000
- Prishtinë, Republika e Kosovës
http://www.masht-gov.net
________________________________________
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
- Tel: +381 (38)  /211 821
- Adresa: Sheshi: Nëna Terezë
- Republika e Kosovës
- Prishtinë, 10000
http://www.ks-gov.net/mbpzhr
________________________________________
Ministria e Drejtësisë 
- Tel: +381 (38) 200-18-009
- Adresa: Ndërtesa e ish Rilindjes, Kati VIII
- Republika e Kosovës
- Prishtinë, 10000
http://www.md-ks.org
________________________________________
Ministria e Financave
- Tel:  +381 38 200 34 17
- Sheshi Nënë Tereza
- Ndërtesa Qeveritare
- Republika e Kosovës
- Prishtinë, 10000  
http://www.mef-rks.org
________________________________________
Ministria e Zhvillimit Ekonomik 
Tel: +381 (38) 200 215/05
Adresa: Sheshi "Nëna terezë -
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000
http://www.ks-gov.net/mem
________________________________________
Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës
Tel: +381 (38)  551379
Adresa: Lagjja: “Emshir”  p.n.
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000
http://mksf-ks.org
________________________________________
Ministria për Komunitete dhe Kthim 
Tel: +381 (38) 552-047
http://www.mkk-ks.org
________________________________________
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 
Tel: +381 38 211 637
Fax: +381 38 211 440
Adresa: Sheshi: Nëna Terezë
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000
http://www.mkrs-ks.org
________________________________________
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Tel: +381 38 200 32 225
Fax: +381 38 200 32 041
Adresa: Ndërtesa e ish Rilindjes
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000
http://www.mmph-ks.org
________________________________________
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Tel: +381 38 213-814
Email: info_mpms@yahoo.com
http://www.ks-gov.net/mpms
________________________________________
Ministria e Punëve të Brendshme
Tel.: +381 38 200 19 554
Fax: +381 38 200 19 023
Adresa: Rruga: "Luan Haradinaj" p.n.
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000
http://www.mpb-ks.org
________________________________________
Ministria e Punëve të Jashtme
Tel.: +381 38 213 964
Adresa: Sheshi Nënë Tereza
Ndërtesa Qeveritare
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000
http://www.mfa-ks.net
________________________________________
Ministria e Shëndetësisë 
Tel: +381 382 13 886;
+381 38 200 24 ext. 131
Adresa: Rr. Zagrebit p.n
Republika e Kosoves
Prishtinë, 10000
http://www.msh-ks.org
________________________________________
Ministria e Infrastruktures
Tel: +38 (0) 38 20 02 80 30
Fax: +38 (0) 38 21 10 15
Email: info.mtpt@gmail.com
Adresa: Sheshi Nënë Tereza
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000
http://www.mtpt.org
________________________________________
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Tel: +381 38 200 365
 Tel: +381 38 512 062
Adresa:  Rr.”Muharrem Fejza” p.n Lagja Spitalit
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000
http://www.mti-ks.org
 

Organizatat nė Kosovė

Organizatat nė Diasporė

Lajme nga Diaspora

Këndi i informacionit