Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Abonohu për Info

Informatat

Diaspora Kosovare

Numri i qytetarëve nga Kosova që jetojnë ne diasporë parallogaritet të jetë rreth 800.000, mirepo ende nuk ka statistika të sakta në mungesë të një regjistrimi rreth numrit të popullsisë qe jetojnë jashtë shtetit.

Diaspora Kosovare kryesisht është e shpërndare në vendet e Evropës por edhe në kontinente tjera si Amerikë, Azi, Australi etj. Koncentrimi më i madh i diasporës ndodhet në Gjermani dhe Zvicër duke u përcjell pas nga SHBA dhe Skandinavia.

Valët e emigracionit:

Vala e parë: Fillimisht si punëtor[ sezonal gjatë viteve 1960, kryesisht në Zvicër dhe Gjermani.

Vala e dytë: Në fillim të procesit të shpërberjes së ish-jugosllavisë, pra viteve të ’90-ta

Vala e tretë: Kryesisht gjatë dhe pas luftës së Kosovës 1997 – 1999. 

Diaspora luan rol shumë të madhë në zhvillimin socio-ekonomik të vendit kryesisht duke kontribuar përmes dërgesave të remitancave nëvendlindje, sipas statistikave zyrtare Kosova përfiton nga Diaspora rreth 450 – 500.000.000 milon euro të hyra vjetore. Potenciali intelektual i diasporës është shfytëzuar pak ose fare për zhvillimin socio-ekonomik të vendit. 

Organizatat nė Kosovė

Organizatat nė Diasporė

Lajme nga Diaspora

Këndi i informacionit